Vrouwen zijn dom volgens profeet Mohammed

In landen waar vrouwen het meest gediscrimineerd worden zijn Moslims in de meerderheid. Dat heeft een reden. De profeet van de Moslims had een mening over vrouwen.

Inhoud:
Het vrouwelijk geslacht rijkelijk aanwezig in de hel
Vrouwen zijn van nature gebrekkig in verstand
De vrouw het bezit van de man
Het in gehoorzaamheid slaan van vrouwen
Landen met een vrouw als leider
Conclusie
Het vrouwelijk geslacht rijkelijk aanwezig in de hel

Mohammed had een openbaring welk geslacht de meerderheid vormt in de hel. Volgens profeet Mohammed is het vrouwelijk geslacht rijkelijk aanwezig in de hel. Het advies van Mohammed voor Moslim vrouwen is om veel aan liefdadigheid te doen en veel te bidden 1 :
Vrouwen zijn van nature gebrekkig in verstand

Volgens Mohammed zijn vrouwen ondankbaar naar hun man en vervloeken vaak. Mohammed zegt hier dat hij nog nooit iemand zo gebrekkig heeft gezien in verstand en geloof dan vrouwen:

Vrouwen zijn dus van nature gebrekkig in verstand en geloof volgens Mohammed. Vrouwen moeten dus veel doen aan liefdadigheid en veel bidden om hun tekortkomingen t.o.v. de man te compenseren.

Mohammed geeft een voorbeeld waarom hij vindt dat dit zo is. Volgens zijn visie is het getuigenis van 2 vrouwen gelijk aan het getuigenis van 1 man. Een getuigenis van een vrouw is dus half zo betrouwbaar als die van een man:

Als getuigen moeten er 2 mannen zijn. Als er geen 2 mannen beschikbaar zijn dan 1 man en 2 vrouwen. Dit als 1 van de 2 vrouwen dwaalt de ander haar kan corrigeren. Dit is het principe in Islam. Het getuigenis van een vrouw is de helft als die van een man want een vrouw maakt fouten:

Vrouwen zijn van nature dom en onbetrouwbaar in de ogen van Mohammed 2 :
De vrouw het bezit van de man

In Islam is de vrouw het bezit van de man. Ze mag geen sex met haar man weigeren 3 :

De behoeften van een Moslim man dient altijd vervult te worden door zijn vrouw 4 :
Het in gehoorzaamheid slaan van vrouwen

De verhouding tussen man en vrouw is duidelijk in Islam. De man staat boven de vrouw. Het is volgens Mohammed toegestaan een vrouw te slaan als ze ongehoorzaam is:

Dit is dan ook wat er gebeurt in landen waar Moslims het voor het zeggen hebben. Vrouwen worden daar vaker mishandeld. De vrouw van Mohammed beklaagd zich dat Moslim vrouwen slechter behandeld worden dan vrouwen van niet-Moslims 5 :

Zie hier dan niet de man gestraft wordt door Mohammed omdat hij zijn vrouw groen geslagen heeft maar de vrouw omdat zij zogenaamd ongehoorzaam was.

…but when Umar came to the Messenger of Allah (ﷺ) and said: Women have become emboldened towards their husbands, he (the Prophet) gave permission to beat them.

Sunan Abi Dawud 2146 7

Mohammed aarzelde niet om zijn vrouw te slaan 8 :

I said: Messenger of Allah, may my father and mother be ransom for you, and then I told him (the whole story). He said: Was it the darkness (of your shadow) that I saw in front of me? I said: Yes. He struck me on the chest which caused me pain.
Landen met een vrouw als leider

Vrouwen hebben geen recht op leiderschap omdat ze volgens hem dom en onbetrouwbaar zijn. Dit zei Mohammed over landen die een vrouw als leider hebben:

Duidelijk wordt hier dat een land met een vrouw als leider nooit succesvol zal zijn.
Conclusie

Volgens Mohammed en Allah zijn vrouwen dom en het bezit van de man. Degene die ongehoorzaam zijn mogen geslagen worden. Geen wonder dat vrouwen in Moslim landen gediscrimineerd worden.

Bijzonder is dat profeet Mohammed uiteindelijk is vermoord door een vrouw.