Islam en het coronavirus

Inhoud:
Inleiding
Mohammed de les leren
Mohammed en quarantaine
Conclusie


Inleiding

We horen allemaal over het coronavirus dat als een dodelijke ziekte de wereld rond gaat. Maar wist u dat volgens de profeet Mohammed er geen besmettelijke ziekten bestaan? Alles wat u hoort over het coronavirus is volgens de profeet Mohammed nepnieuws. Als u deze ziekte krijgt is dat volgens hem omdat u deze ziekte gewoon krijgt en niet omdat u in contact bent gekomen met iemand die de ziekte al heeft. Wat is de intentie van de auteur van de Koran als het gaat om besmettelijke ziekten?

Abu Huraira bericht hierover het volgende 1 :

Sahih Muslim 5513 - Abu HurairaWat bedoeld profeet Mohammed hier als hij zegt dat er geen overdraagbare ziekten bestaan? Zoals we gaan zien heeft Mohammed het hier over wat wij kennen als besmettelijke ziekten. Laten we blijven lezen zodat we er zeker van zijn dat Mohammed dit ook echt beweert. Jabir zegt daarover dit 2 :

Sahih Muslim 5514Wie is Allal? Dit moet natuurlijk Allah zijn.
En Abu Huraira herhaald wat de profeet Mohammed beweert 3 :

Sahih Muslim 5521Ook Anas b. Malik 4 :

Sahih Muslim 5520Abdulla b. Umar, verslaggever van Allah’s boodschapper, zegt hetzelfde. Tevens dat ongeluk gevonden moet worden in het huis of vrouw of paard 5 :

Sahih Muslim 5524
Mohammed de les leren

Een eenvoudige Arabier uit de woestijn gaat bewijzen dat hij meer weet van ziekten dan profeet Mohammed die openbaringen van Allah heeft 6 :

Sahih Muslim 5507Laten we het voorgaande samenvatten. Mohammed zegt dat er geen overdraagbare ziekten bestaan. Een eenvoudige Arabier uit de woestijn, geen arts en geen profeet maar een man die ziet dat ziekten zich onder dieren verspreiden vraagt Mohammed het volgende: “Hoe komt het dat ik een gezonde kameel heb die rond rent als een hert, en een kameel met schurft in de buurt komt van mijn gezonde kameel, plotseling mijn gezonde kameel ook schurft heeft?”. De heilige profeet zegt daarop het volgende: “Wie heeft de eerste besmet?”.

Het juiste antwoord is dat schurft wordt veroorzaakt door verschillende mijtensoorten. De mijt is overdraagbaar tussen de ene kameel en de andere.

Maar als een eenvoudige Arabier uit de woestijn Mohammed erop wijst dat gezonde kamelen geinfecteerd worden als ze in contact komen met een geinfecteerde kameel dan antwoord Mohammed met wie er dan als eerste geinfecteerd raakte als dat waar zou zijn!

Zie de redenering van Mohammed hier. Iemand wijst erop dat gezonde kamelen geinfecteerd worden door kamelen met schurft. Als dat waar is dan kan de eerste kameel met schurft het niet gehad hebben van een andere kameel omdat er geen andere kameel met schurft was volgens hem. En omdat de eerste kameel met schurft het niet via contact met een andere geinfecteerde kameel gekregen zou kunnen hebben dan krijgt geen enkele kameel ooit schurft van een andere geinfecteerde kameel.

De profeet Mohammed komt tot het besef dat het een slecht idee is om zieke dieren bij gezonde dieren te plaatsen. Hij bleef verkondigen dat er geen overdraagbare ziekten bestaan maar tegelijkertijd zieke en gezonde dieren gescheiden moeten blijven 7 :

Sahih Muslim 5511Conflicterende woorden van wijsheid. Aan de ene kant verkondigt de profeet Mohammed dat er geen overdraagbare ziekten bestaan en aan de andere kant waarschuwt hij dat de gezonden niet in contact moeten komen met de zieken.

Abu Huraira doet meerdere keren verslag dat Mohammed gezegd heeft dat er geen overdraagbare ziekten bestaan. Abu Salama beschrijft hoe Abu Huraira hiermee omgaat 8 :

Sahih Muslim 5510
Mohammed en quarantaine

Moslims geven aan dat het concept van quarantaine al 1400 jaar geleden door de profeet Mohammed aan de mensheid gegeven is. Moslims verwijzen naar Bukhari 9 :Mohammed geloofde niet in besmettelijke ziekten. Als het hier werkelijk gaat om het concept van quarantaine dan is het de vraag waarom Mohammed hiermee kwam. Laten we kijken of hij werkelijk met quarantaine kwam als antwoord op de uitbraak van de pest.

Andere teksten geven aan wat Mohammed hier werkelijk bedoelde. Usama bin Zaid 10 :Mohammed zegt hier dat Allah de pest gebruikt als straf voor een heel land. We lezen verder 11 :Opnieuw is hier de pest een straf van Allah. Allah gebruikt de pest om mensen te toetsen. Als je het land verlaat ben je niet geslaagd voor de test omdat je niet op Allah vertrouwd.

We lezen Bukhari 12 :Nu wordt het duidelijk. Als we al het voorgaande combineren krijgen we het volgende. De profeet Mohammed beweert dat er geen besmettelijke ziekten bestaan. Dus waarom krijgen dan veel mensen de pest of het coronavirus op hetzelfde moment? Allah wil soms een hele groep mensen straffen. Voor ongelovigen is het een straf en voor Moslims is het een test. Als je als Moslim het land verlaat wat getroffen is door een ziekte dan vertrouw je niet op Allahs oordeel en ben je niet geslaagd voor de test. Als je als Moslim in het land blijft dan vertrouw je op Allah en weet je dat je krijgt wat je verdient. Als je dan als Moslim sterft dan ben je een martelaar.

Dus heeft Mohammed het hier over het concept van quarantaine? Nee, hij zegt dat als je een ziekte krijgt het een straf is van Allah. En soms straft Allah een grote groep mensen tegelijkertijd zoals met het coronavirus.
Conclusie

Mohammed verkondigt dat er geen overdraagbare ziekten bestaan. Er moest volgens Mohammed een eerste dier zijn dat spontaan een ziekte kreeg dus alle andere dieren die deze ziekte ook kregen moesten het ook spontaan gekregen hebben.

Nadat Mohammed meerdere keren was verteld dat gezonde dieren ook ziek werden nadat ze in contact geweest waren met zieke dieren verkondigde hij deze conflicterende uitspraak.

Abu Huraira wordt door zijn neef Abu Salama gevraagd waarom hij gestopt is met het verkondigen dat profeet Mohammed gezegd heeft dat er geen overdraagbare ziekten bestaan. Abu Huraira zegt dat hij dat nooit gezegd heeft en liegt dus. Abu Huraira zag dat zijn profeet Mohammed het fout had. Hij loog erover toen hij realiseerde dat Mohammed onzin verkondigde.

En nergens is het concept van quarantaine te vinden in de Islam. Als iemand ziek wordt dan is dat een straf van Allah.

Als een Moslim conflicterende uitspraken van de profeet Mohammed constateert wordt hem geleerd daar over te liegen. Dat de 1.6 miljard Moslims op deze wereld maar voldoende afstand van elkaar houden om zo niet besmet te worden met dit virus.