Mohammed adviseert kamelenurine te drinken

Mohammed had een fascinatie voor urineren en urine. Zo urineerde hij niet staand maar hurkend. Dit was zo belangrijk voor hem dat dit gegeven in de heilige geschriften van de Moslims te lezen is 1 :

Mohammed dreigde zijn volgers met de hel als zij niet hurkend urineerden 2 :

Mohammed waarschuwt zijn volgers dat satan in hun oren had geplast als zij hun ochtendgebed vergaten 3 :

Mohammed gaat verder. Moslims die bij Mohammed waren hadden last van hun maag. Mohammed stuurde ze naar zijn zwangere kamelen en adviseerde hun om de melk en de urine van deze kamelen te drinken 4 :

Mohammed’s oplossing voor maagklachten was dus het drinken van melk en urine van zwangere kamelen. Waarom adviseren huisartsen tegenwoordig niet het drinken van urine van kamelen? Omdat kamelenurine geen oplossing biedt tegen maagklachten. Hoeveel kamelenurine is er de afgelopen 1400 jaar door Moslims gedronken omdat Mohammed dat adviseerde tegen maagklachten?

In de meest betrouwbare geschriften van de Moslims staat dat deze Moslims genezen werden en de kamelenherder doodde en de kamelen verjaagden:

Maar waarom zouden ze de kamelenherder van Mohammed doden terwijl zij genezen waren na het advies van Mohammed? Meer voor de hand liggend is dat ze nog zieker werden van de kamelenurine en boos waren en Mohammed een valse profeet vonden. En dat ze daarom in hun boosheid de kamelenherder van Mohammed doodde en zijn kamelen verjaagden.

Ze werden echter gepakt. In deze geschriften van de Moslims staat dat hun handen en voeten afgehakt werden en hun ogen doorstoken werden met brandende naalden:

Deze ex-Moslims werden zo achtergelaten zonder water:

Er staat te lezen dat ze een verschrikkelijke dood stierven:

Moslimgeleerden zeggen dat Mohammed zijn tijd ver vooruit was. Dat de Moslims die kamelenurine dronken genezen werden. Dat dit een wetenschappelijk wonder is en dat dit Mohammed een ware profeet maakt. Maar is dat realistisch?

Men vroeg Mohammed of deze ex-Moslims gestraft werden voor hun zonde voor het doden van de kamelenherder of voor hun ongeloof. Mohammed gaf aan dat dit voor hun ongeloof was.

Duidelijk wordt hier dat zij een verschrikkelijke dood stierven omdat ze boos waren dat Mohammed een valse profeet bleek nadat ze nog meer maagklachten kregen na zijn advies om kamelenurine te drinken: