Mohammed de suïcidale profeet

Volgens de geschriften van de Islam heeft profeet Mohammed herhaaldelijk geprobeerd zelfmoord te plegen. Hij probeerde zelfs zo vaak zelfmoord te plegen dat we hem met recht ‘de Suïcidale Boodschapper’ kunnen noemen.

Er is te lezen 1 dat een geest naar hem kwam die zei: “Mohammed, jij bent de boodschapper van god”. Profeet Mohammed was doodsbang en ging naar zijn vrouw en vroeg haar hem te beschermen. Mohammed was zo bang dat hij zichzelf van een bergrots wilde laten storten.

De geest bleek “Gabriel” te zijn die Mohammed vroeg god te citeren. Zelfs nadat Mohammed de “openbaringen” had ontvangen wilde hij meerdere keren zelfmoord plegen. Nadat “Gabriel” nog een keer bij hem was geweest was hij overtuigt dat hij bezeten was van een demoon. Mohammed wilde liever zelfmoord plegen dan dat zijn stam dacht dat hij bezeten was. Maar wederom moest geest Gabriel hem overtuigen om dat niet te doen:

In de geschriften van de Moslims is te lezen dat iedere keer als Mohammed depressief was hij zichzelf probeerde van hoge bergen te laten storten. Iedere keer als hij op weg was dat te doen sprak geest Gabriel tot hem dat niet te doen: 2 :

De hoeveelheid verzen in de koran die iets zeggen over de bezetenheid van Mohammed tonen aan dat er wel degelijk iets aan de hand is met de geestelijke gesteldheid van profeet Mohammed:

Denken zij niet na. Er is geen krankzinnigheid in hun metgezel. Hij is een duidelijke waarschuwer.

Soera 7:184

Of zeggen zij dat “er krankzinnigheid in hem is?” Integendeel, hij heeft hun de Waarheid gebracht maar de meesten van hen zijn afkerig van de Waarheid.

Soera 23:70

Zeg: “Voorwaar, Ik vermaan jullie tot slechts één ding: dat jullie je getweeën of alleen voor Allah opstellen en dan nadenken.” Er is geen krankzinnigheid in jullie metgezel (Mohammed); hij is slechts een waarschuwer, voor een zware bestraffing.

Soera 34:46

En (zij) zeggen: “Gaan wij onze goden uitbannen vanwege een krankzinnige dichter?”

Soera 37:36

Herinner en preek daarom. Bij de gratie van Allah, jij (Mohammed) bent geen waarzegger noch een dwaas.

Soera 52:29

Jij bent, bij de gratie van je Heer, geen dwaas.

Soera 68:2

En jullie metgezel (Mohammed) is geen dwaas.

Soera 81:22

Deze verzen zijn “geciteerd” door Allah aan profeet Mohammed. Moslims zeggen o.b.v. deze verzen tot op de dag van vandaag dat Mohammed een goede geestelijke gezondheid had. Maar Mohammed realiseert zich niet dat hoe vaker je zegt dat je niet gek bent en hoe vaker er gezegd wordt dat je niet gek bent je wel degelijk dat bent. Normale mensen hoeven niet keer op keer te zeggen of te laten zeggen dat iemand niet gek is. Dit maakt dat de geestelijke gezondheid van profeet Mohammed wel degelijk onstabiel is.

Mohammed kon er niet tegen dat mensen de gek met hem staken. Het is niet verwonderlijk dat de straf voor het voor gek zetten van Mohammed de doodstraf was.

Mohammed was doodsbang voor afwijzing. Hij wilde liever dood dan door zijn stam voor bezeten uitgemaakt te worden. Hij wilde liever dood dan een lange tijd niks te horen van geest Gabriel. Mohammed deed hier wat elke valse profeet zou doen.

De straf voor het verlaten van de Islam is de doodstraf 3 .